Historiek

 

We schrijven: februari 2000... Enkele artistieke geesten, die reeds vele jaren actief zijn in het entertainmentwereldje, zijn aan een grootse uitdaging toe en richten BXS-entertainment on stage v.z.w. op.

Dankzij een sterk team van artistiek verantwoordelijken, lesgevers, choreografen en talentvolle artiesten, slaagt BXS erin zich in een mum van tijd op te werken tot de grootste culturele vereniging van de stad Geraardsbergen (van 80 actieve leden bij het ontstaan naar meer dan 150 leden heden).

Maar de kwantiteit is niet het uitgangspunt !!! BXS heeft een véél hoger doel voor ogen; de absolute prioriteit… de kwaliteit.

Kwaliteit… het woord is gevallen. Wij kunnen niet ontkennen dat er binnen BXS inderdaad steeds gestreefd wordt naar een hoger niveau. Maar, wel met een waakzaam oog! Steeds wordt erop toegezien dat iedere vorm van elitair gedoe tot in de kiem gesmoord wordt. Bovendien moet de vereniging steeds voor IEDERE jongere toegankelijk zijn, m.a.w. geen selectiecriteria !!! BXS wil hier ten volle zijn sociale verantwoordelijkheid opnemen en iedereen de kans bieden lid te kunnen worden bij een vereniging als de onze.

Maar nu terug naar de historiek… Vooral onder impuls van the BXS-Dancers verwerft de vereniging als snel naambekendheid onder de organisatoren van evenementen en krijgt BXS een goed gevulde agenda.

Maar uiteraard bestaat BXS niet enkel uit een dansafdeling. Er zijn ook de zangafdeling en de afdeling humor. Deze 2 afdelingen hebben een iets langere aanloopperiode nodig gehad maar zijn uiteindelijk ook doorgegroeid tot het beoogde BXS-niveau.

Zeker niet uit het oog te verliezen, is zéér zeker de jeugdbegeleiding. Elders op de website schenken wij ruime aandacht aan ons jeugdbeleid en aan alle jeugdafdelingen, maar eigenlijk kunnen wij er niet genoeg de nadruk op leggen. De BXS-jeugdopleiding was van bij het ontstaan van de vereniging één van de speerpunten. En vandaag mogen we gerust stellen…. de koers die wij met ons jeugdbeleid varen, moet garant staan voor de toekomst van BXS …

 
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors

Design by GaNa Webdesign