Jeugdbeleid

 

De jeugdopleiding is zéér zeker één van de speerpunten van BXS.

De vereniging is er zich terdege van bewust dat de jongeren van vandaag de volwassenen van morgen zijn en zij dus de toekomst van BXS dienen te garanderen.  Redenen genoeg dus om stevig te investeren in de opleiding van onze jeugd. 

In tegenstelling tot wat velen denken, kan iedere jongere toetreden tot de jeugdafdelingen van BXS. M.a.w. er dient GEEN auditie afgelegd te worden en bovendien is het lidmaatschap kosteloos. 

Wij hechten er véél belang aan dat BXS toegankelijk is en blijft voor iedere jongere die zijn hobby willen uitoefenen. Natuurlijk is het wel zó dat het niveau van onze demogroepen bijzonder hoog ligt. De jongere die de ambitie heeft de lat hoger te leggen en wil doorgroeien van de bassisgroepen naar de demogroepen, dient wel te voldoen aan bepaalde gestelde artistieke en mentale eisen. De eerlijkheid gebiedt ons te vermelden dat dit spijtig genoeg niet weggelegd is voor iedere jongere.

Zij die het dansen echter willen beperken tot een uurtje lichaamsbeweging en plezier, zullen zéér zeker ook bij BXS aan hun trekken komen, doch zij hebben bij het bereiken van de volwassen leeftijd geen doorstroommogelijkheden meer binnen de afdeling "dans". Maar intussen hebben sommige "die hards" al hun toekomst ontdekt binnen één van de vele andere BXS-afdelingen.

Via onze website kan ieder kandidaat-lid zich op de wachtlijst plaatsen. 1x per jaar, in de maand maart, worden deze kandidaat-leden dan opgenomen in de vereniging.  Op basis van hun kunnen (en dus NIET op basis van de leeftijd) worden de jongeren dan ondergebracht in de afdeling die het meeste beantwoordt aan hun mogelijkheden.  Meer over deze jeugdafdelingen onder de rubriek afdelingen.  Elders op deze site laten wij u kennismaken met de verschillende lesgevers en verantwoordelijken van de jongeren. Het succes van de BXS-jeugd ligt voor 100% bij de zéér hoge kwaliteit van deze mensen. Een team dat exclusief verbonden is aan BXS.

 
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors
 • Sponsors

Design by GaNa Webdesign